Mida teha, kui sureb lemmikloom?

Lemmikloomi peetakse sageli samasuguseks perekonna liikmeks nagu kõiki teisi. Ta on palavalt armastatud ja truu sõber. Kui loom sureb, tuleb lisaks suurele kurbusele ja leinale võtta vastu otsus, mis saab edasi ja kuhu oma kallis loom matta.

Sarnaselt inimeste matmisega, tuleb esmalt otsustada, kas matta looma keha või lasta ta esmalt tuhastada. Lemmiklooma surnukeha tohib matta tiheasustusega alal vaid oma koduaeda või lemmikloomade kalmistule. Selle eelduseks on, et puudub oht inimeste ja loomade tervisele. Silmas tuleb pidada järgmisi asjaolusid:

  1. lemmikloomal ei ole olnud ohtlikku nakkushaigust – marutaudi, koerte katku vms;
  2. korjus maetakse piisavalt sügavale, et liha- ja kõigetoidulised linnud ja loomad sellele juurde ei pääseks;
  3. matmine kahjustab keskkonda võimalikult vähe – st looma mattes ei tohiks kasutada keskkonda reostavaid materjale, nagu nt plastmassi, kilet jms

Ka tuleb mõelda looma surnukeha transportimisele matmispaika, et see ei ohustaks inimeste ja loomade tervist. St surnukeha peab olema näiteks kastis, kaetud vms.

Kui inimesel ei ole koduaeda, kuhu lemmikut matta või ta ei soovi seda teha, siis on võimalik valida selleks lemmiklooma kalmistu. Täna on võimalik Eestis valida minule teadaolevalt nelja ametliku lemmiklooma kalmistu vahel:

  • Jõelähtme lemmikloomade kalmistu

  • Lillemetsa lemmikloomade kalmistu
  • Rakvere lemmikloomade kalmistu
  • Valga lemmikloomade kalmistu

Kui soovitakse lemmiklooma surnukeha esmalt tuhastada, siis selleks on järgmised võimalused:

Viimase puhul on tegemist justkui lemmikloomade matusebürooga. Neil on olemas ka ruum, kus saab oma lemmikuga enne tuhastamist hüvasti jätta.

Kodulehtedelt on võimalik täpsemalt lugeda, aga pakutakse lisaks ainult transpordile ka võimalust, et tullakse koos loomarstiga, kes pakub piinades olevale loomale eutanaasiat, kui looma perekond on pidanud sellise valiku tegema. Tuhastamise osas saab valida individuaal- või ühistuhastamise vahel, hind sõltub lemmiku kehakaalust. Ning kohapeal on võimalik osta ka koheselt urn, kuhu tuhk pannakse.

Ühe huvitava faktina avastasin internetiavarustest artikli, mis kirjutas sellest, et Washingtonis tegutseb start-up Rooted Pet, kes pakub leinavatele loomaomanikele uut lahendust: komposteerimist.

Rooted Pet asutaja sõnul on nende uus meetod puhas ja kiire. Nad võtavad loodusliku protsessi ja kiirendavad seda. Piltlikult öeldes, looma surnukeha pannakse kastitaolisesse kapslisse, mis on täidetud puulaastude ja muu orgaanilise materjaliga. Kuus kuni kaheksa nädalat hiljem on kasti sisust saanud rammus muld, mis näeb välja ja lõhnab nagu tavaline kompost. Klientidel on võimalus valida, mis nende lemmiku komposteeritud jäänustega edasi saab. Nad võivad jätta komposti Rooted Peti kätte, kus seda kasutatakse puude istutamiseks. Ent nad võivad selle ka omale küsida või siis saadetakse neile hiljem taim, mis nende loomast tehtud mullas kasvab.

Minule teadaolevalt Eestis sellist teenust ei pakuta.

Soovin veel lisada siia postituse lõppu, et vajadusel saab ka Hingeloom aidata teid kirstu, urni või hauakivi/plaadi organiseerimisega.

Lugemissoovitusi: